tin tức công ty
tin tức công ty 11.09.2023

An toàn là chủ đề muôn thuở của doanh nghiệp, việc thực hiện mọi cấp độ nhận thức về trách nhiệm an toàn nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất an toàn của doanh nghiệp. Vào ngày 22 tháng 8, nhóm đánh giá của tổ chức đánh giá bên thứ ba đối với Xe nâng thông minh Zowell về công việc đánh giá tại chỗ về tiêu chuẩn hóa an toàn cấp độ thứ ba. Người có liên quan phụ trách bộ phận an toàn của công ty đã đồng hành cùng toàn bộ quá trình và báo cáo việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn hóa an toàn của công ty cho các chuyên gia đánh giá.
Tiêu chuẩn hóa an toàn sản xuất đề cập đến việc thiết lập hệ thống trách nhiệm an toàn sản xuất, xây dựng hệ thống quản lý an toàn và quy trình vận hành, điều tra và xử lý các mối nguy hiểm tiềm ẩn và giám sát các nguồn nguy hiểm chính, thiết lập cơ chế phòng ngừa, chuẩn hóa hành vi sản xuất, để quy trình sản xuất phù hợp với yêu cầu của pháp luật và các quy định liên quan về an toàn sản xuất cũng như các tiêu chuẩn, định mức về nhân sự, máy móc, vật tư, môi trường, v.v., ở trạng thái sản xuất tốt và tiếp tục cải thiện, không ngừng tăng cường an toàn sản xuất của doanh nghiệp. Xây dựng tiêu chuẩn hóa.

Xe nâng thông minh Zowell rất coi trọng việc đánh giá tiêu chuẩn hóa này và trước đó, với sự hợp tác tích cực của tất cả các bộ phận, nó đã liên tục tăng cường thực hiện trách nhiệm an toàn, dần dần cải thiện mức độ quản lý an toàn và tạo ra bầu không khí tốt cho sản xuất an toàn. Đánh giá tiêu chuẩn hóa an toàn ba cấp độ này cũng là một kết quả quan trọng trong sáng kiến ​​của công ty chúng tôi nhằm thực hiện trách nhiệm chính về sản xuất an toàn.


Trong quá trình đánh giá, đoàn đánh giá đã tiến hành đánh giá toàn diện, tỉ mỉ và nghiêm ngặt các điều kiện quy phạm liên quan đến việc xây dựng tiêu chuẩn an toàn sản xuất ba cấp của công ty, từng hạng mục, thông qua các cuộc họp đánh giá, xem xét tài liệu và các phương tiện khác.
Đồng thời, những người đánh giá tại chỗ cùng với những người có liên quan phụ trách bộ phận an toàn của chúng tôi đã kiểm tra từng địa điểm sản xuất để kiểm tra xem hệ thống tiêu chuẩn hóa an toàn có hoạt động hiệu quả hay không. Trong quá trình này, nhóm đánh giá đã tiến hành chấm điểm các thông số kỹ thuật cơ bản và đưa ra các đề xuất hướng dẫn tối ưu hóa cho công tác xây dựng tiêu chuẩn hóa an toàn của công ty. Cuối cùng, Xe nâng thông minh Zowell đã đạt đến mức tiêu chuẩn hóa an toàn Cấp độ 3 và vượt qua cuộc đánh giá gia hạn chứng chỉ.

Việc hoàn thành thành công đánh giá tiêu chuẩn hóa an toàn cấp 3 này đánh dấu rằng công tác an toàn của Xe nâng thông minh Zowell đáp ứng cấp độ doanh nghiệp tiêu chuẩn hóa sản xuất an toàn cấp 3 quốc gia. Trong công việc tiếp theo, công ty chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa nhận thức của nhân viên ở mọi cấp độ về an toàn sản xuất, đồng thời phân tích nghiêm túc và cải thiện hiệu quả những thiếu sót trong quá trình đánh giá, thực hiện nghiêm túc các tiêu chuẩn và quy chuẩn an toàn sản xuất có liên quan, đồng thời về cơ bản cải thiện mức độ quản lý tiêu chuẩn hóa của công ty về an toàn sản xuất, nhằm thúc đẩy hơn nữa việc tiêu chuẩn hóa công việc sản xuất trong tương lai và đảm bảo an toàn sản xuất.


KẾT THÚC
đăng ký Của chúng tôi bản tin
đăng ký của chúng tôi khuyến mãi hàng tháng và ra sản phẩm mới nhất tin tức!

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu bạn quan tâm đến của chúng tôi sản phẩm và muốn để biết thêm chi tiết, vui lòng để lại lời nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi lon

Trang Chủ

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc