Các sản phẩm
nó có thể được mở rộng và được rút lại nhanh như pantographs.
 • Pantograph Reach Truck
   Pantograph Reach Truck
  Xe tải Reach Electric Pantograph sâu 1,5 tấn
  Dòng Zowell RRE là xe tải tầm với sâu gấp đôi để xếp chồng lối đi hẹp. Chiều cao nâng tối đa có thể là 10160mm với tải trọng 3200 lbs (1450kg). Cấu trúc vươn độc đáo của nó sẽ giúp nó vươn tới 1080mm và chạm tới các kệ sâu gấp đôi. Nó có thể được mở rộng và thu lại nhanh như máy vẽ sao chép. Nó phù hợp cho hoạt động truy cập không gian kệ hai hàng và tăng đáng kể mật độ lưu trữ. Giảm không gian cần thiết cho các lối đi. Đây là lựa chọn ý tưởng của bạn cho kho hàng thông lượng cao mà quyền truy cập bị hạn chế không phải là một vấn đề.
 • Double deep reach forklift
  Double deep reach forklift
  Xe tải tiếp cận sâu đôi
  Dòng Zowell RRE là dòng xe tải đôi sâu để xếp chồng lên lối đi hẹp. Chiều cao nâng tối đa có thể là 10160mm với tải trọng 3200 lbs (1450kg). Cấu trúc tiếp cận độc đáo của nó sẽ giúp nó có chiều dài lên đến 1080mm và đạt đến các kệ sâu gấp đôi. Nó có thể được mở rộng và thu lại nhanh như pantograph. Nó phù hợp cho hoạt động truy cập không gian kệ hàng đôi và tăng đáng kể mật độ lưu trữ. Giảm không gian cần thiết cho lối đi. vấn đề.

Tổng cộng 1 trang.

đăng ký Của chúng tôi bản tin
đăng ký của chúng tôi khuyến mãi hàng tháng và ra sản phẩm mới nhất tin tức!

Nhấn vào đây để lại tin nhắn

để lại lời nhắn
Nếu bạn quan tâm đến của chúng tôi sản phẩm và muốn để biết thêm chi tiết, vui lòng để lại lời nhắn tại đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi lon

Trang Chủ

Các sản phẩm

trong khoảng

tiếp xúc